Svaneke Lægehus

RECEPTFORNYELSE

Vi tilstræber at lave recepter med gentagne udleveringer til 1 år ved fast medicin, hvor der er aftalt årlig kontrol ved sygeplejerske eller læge. Recepten ligges på “Receptserveren” og ved behov for at få medicinen sendt til et udleveringssted, bedes du selv kontakte apoteket for dette. Hvis du oplever at du ikke kan forny din recept før langt ud i fremtiden, er det fordi der ligger gentagne udleveringer klar til dig.

Apoteket

Her får du det bedste overblik over din og dine børns medicin, recepter og vaccinationer. Du kan nemt forny recepter og tilmed oprette en medicinhusker og lave bestillinger fra andre apoteker.

Du kan ligeledes lave fuldmagter til fx dine forældre, så du kan lave receptfornyelser på deres vegne.

Selvbetjening

Hvis du ikke har mulighed for at tilgå Apotekets app, så kan du forny recepter under “Selvbetjening”.

Telefon

Såfremt du ikke har mulighed for at forny recept på andre måder kan du ringe til klinikpersonalet mellem kl. 13-15.

RECEPTFORNYELSE AF AFHÆNGIGHEDSSKABENDE MEDICIN

Afhængighedsskabende medicin omfatter fx sovemidler, beroligende lægemidler, angstdæmpende medicin og smertestillende lægemidler af typen opioider (kodein, morfin, tramadol og lignende). Enkelte andre lægemidler er også omfattet, fx nogle typer af medicin mod opmærksomhedsforstyrrelser.

Sundhedsstyrelsen har opsat en række rammer som lægen skal følge, når der udskrives afhængighedsskabende medicin. Det er blandt andet at:

  • Afhængighedsskabende medicin skal som hovedregel udskrives ved en personlig konsultation mellem lægen og patienten.
  • Afhængighedsskabende medicin skal fornyes ved personlig fremmøde i lægehuset.
  • Der skal foreligge en behandlingsplan i forhold til indikationen for behandling samt plan for ned- og udtrapning.
  • Behandlingsplanen skal revurderes mindst 1 gang årligt.

MEDICIN ORDINERET AF SPECIALLÆGE ELLER I AMBULATORIET

Hvis du er i et forløb ved en speciallæge eller følges i et ambulatorium på et hospital, så skal medicin ordineret af ovenstående i udgangspunktet fornyes hos den pågældende, der er behandlingsansvarlig for medicinen. Der kan med fordel laves recepter til gentagne udleveringer når du er til kontrol hos vedkommende eller du kan kontakte speciallægen for receptfornyelse, som de nu anbefaler. Hvis du følges i et ambulatorium kan du med fordel hente “MinSP”, hvor du kan skrive beskeder til den behandlende læge og bede om receptfornyelse.

MinSP

I appen kan du skrive til den afdeling, du er tilknyttet, hvis du har spørgsmål eller skal have fornyet dine recepter.